Головна > Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Загальний стан речей

Ця Угода є договором між Користувачем і Правовласником, предметом якого є надання Правовласником Користувачеві права використання Пріложенія.Правообладатель надає Користувачеві право використання Програми на умовах, викладених в Угоді.
Цей Договір є договором приєднання. Угода набуває чинності з моменту підтвердження Користувачем згоди з його умовами шляхом установки Додатки на мобільний пристрій Користувача і початку його використання за призначенням.
Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до початку використання Програми. Використання Програми означає повну і беззастережну згоду Користувача з умовами цієї Угоди. У разі незгоди з умовами цієї Угоди Користувач зобов’язується негайно припинити використання Програми та видалити його з мобільного пристрою.

Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Користувач висловлює свою згоду на обробку персональних даних, що надаються Користувачем в ході використання Додатки , зображення (фотографії, відеозаписи) Користувача, в разі їх надання в ході використання функцій додатки. Обробка персональних даних, зображень, наданих Користувачем, здійснюється Правовласником виключно для цілей забезпечення роботи функцій і сервісів Додатки, для роботи яких вимагається надання Користувачем персональних даних. Зберігання та обробка персональних даних, зображень, наданих Користувачем, здійснюється з дотриманням принципів і правил обробки і захисту персональних даних відповідно до Федерального закону від 27.07.2006 № 152-ФЗ «Про персональних даних» та статті 152.1 Цивільного кодексу Російської Федерації.

Згода Користувача на використання Правовласником його зображення і персональних даних, зазначених при проходженні Користувачем тестового відбору в космонавти «Перевір себе» (таких як: стать, громадянство, вік, вага, зростання, довжина ступні, освіту, спеціальність за освітою, досвід роботи за фахом , знання іноземних мов, ім’я, рік народження)) для їх обробки (в тому числі, але не обмежуючись систематизації, уточнення, використання) з метою забезпечення роботи Додатки, означає також згоду Користувача на передачу його зображення і персональних даних третім особам, які залучаються Правовласником до розробки Програми та супроводу його функціонування .

Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про функціонування Програми, в тому інформаційних та інших повідомлень у вигляді push-повідомлень.
Умови цієї Угоди поширюються також на поновлення, допрацьовані версії Програми, які можуть бути здійснені Правовласником самостійно або залученими Правовласником третіми особами (далі – Оновлення), за винятком випадків, коли до такого Оновленню додається окремої угоди. Погоджуючись з установкою Оновлення Користувач приймає умови Угоди для відповідного Оновлення, якщо установка Оновлення не супроводжується іншою ліцензійною угодою.